Dougga, Bühne des großen Theaters (Photo W. Taube).
Dougga, Rekonstruktion einer Theateraufführung in Thugga (nach Carton).
Ludus, Ehreninschrift für Asicia Victoria, CIL VIII 1495 = 26590:

Asiciae Victoriae Fl(...) Thuggenses ob muni[f]icentiam et singularem liberalitatem eius in rem publicam, quae ob flamonium [V]ibiae Asicianes fil(iae) suae HS C mil(ia) n(ummum) pollicitast, ex quorum re[d]itu ludi scaenici et sportulae decurionibus darentur. d(ecreto) d(ecurionum) utriusque ordinis posuer(unt).

“Die Bürger von Thugga haben der Priesterin Asicia Victoria für ihre Großzügigkeit und ihre einmalige Freigiebigkeit gegen den Staat, die anläßlich des Flaminats ihrer Tochter Vibia Asiciane 100.000 Sesterzen versprach, aus deren Zinsen Theateraufführungen und Spenden für die Ratsherrn gegeben werden sollen, auf Beschluß der Ratsherren und beider Klassen (diese Ehreninschrift) gesetzt.“

Kommentar: Die genaue Fundstelle der Inschrift ist unbekannt, ihre ursprüngliche Aufstellung im Theater möglich, aber letztlich ungewiss. Vgl. die Ehrenstatue des Öffnet internen Link im aktuellen FensterAsicius Adiutor CIL VIII 26589 aus dem Theater.

Lit.: Carton, Théâtre Dougga 97; Öffnet externen Link in neuem FensterLeïla Ladjimi Sebaï, À propos du flaminat féminin dans les provinces africaines, MEFRA  102, 1990, 772 Nr. 16; Öffnet externen Link in neuem FensterX. Dupuis, À propos d'une inscription de Thugga, MEFRA 105, 1993, 63-73Öffnet externen Link in neuem FensterJ. Blänsdorf, Das römische Theaterwesen der Kaiserzeit im Spiegel der Inschriften, in: J. Fugmann u.a. (Hrsg.), Theater, Theaterpraxis, Theaterkritik im kaiserzeitlichen Rom, Kolloquium anläßlich des 70. Geburtstages von Prof. Dr. Peter Lebrecht Schmidt 24./25. Juli 2003 Universität Konstanz (München/Leipzig 2004) 122.

Ludus, Ehreninschrift der Asicia Victoria, CIL VIII 26591.

Vibia[e Asicia]neti
fl(aminicae) perp[etuae] et
disciplina[e singul]aris
statuam qua[m u]terq(ue)
ordo decre[ve]rat
res publ(ica) mun(icipii) [T]hugg(ensis)
posui[t] 

Asiciae V[i]ctoriae coniugi [---]V[---]A[---]
ob munifi[c]entiam lib[er]a[le]m et singulare[m in cives suos]
et patriam [su]am quae probo a[ni]mo et exim[io exemplo prae]-
ter summa[m] flamonii perp(etui) sui honorar[iam ampliatam]
etiam filiae [su]ae Asicianes singulari s[plendore ob flam(onium)]
HS C mil(ibus) n(ummum) patriae suae donaverit ex [quorum reditu dec(urionibus)]
utriusq(ue) [o]rdi[ni]s sportulae curiis e[pulas et universo]
populo g[y]mnasia praestentur lu[dique scaenici dentur]
statuam q[u]am uterq(ue) ordo decr[everat]
res p(ublica) mun(icipii) [Se]pt(imi) Aur(eli) lib(eri) Thugg(ensis) pos[uit

Ludus, Ehreninschrift des Q. Pacuvius Saturus und der Nehania Victoria, Öffnet externen Link in neuem FensterCIL VIII 1503 = CIL VIII 15532 = CIL VIII 26482; ILAfr 516; Dougga 34; AE 1904, 118; AE 1906, Nr. 12:

Q. Pacuvi[us Saturus, fl(amen) perp(etuus) augur coloniae I(uliae) K(arthaginis) et Nahania Victoria uxor eius fl(aminica) perp(etua) opu]s templi Mercuri, quot M(arcus) Pacuvius Victorianus, filius eorum, codicillis suis ex sestertium L mil(ibus) fieri iusit, amplius ipsi, ob honrem f[lamoni(i) perp(etui) ex] sestertium LXX mi[l(libus)] pollicitis [sum]mis, templum Mercuri et cellas duas cum statuis et port[icibus et ornamentis] omni[bus ...]ae extruxerunt et excoluerunt. item civitati Thuggae sestertium XXV mil(lia) Q. Pacuvius Saturus fl(amen) per(petuus) daturum se pollicitus est, ex cuius summae reditu quotannis decurionibu[s sportulae darentur et ob diem dedication]is ludos scaenicos et sportu[la]s decurionibus utriusque ordinis et univer[so populo dedit].

Lit.: R. Duncan Jones, Costs, Outlays and Summae Honorariae from Roman Africa, PBSR 30, 1962, 79 Nr. 4;  G. Wesch-Klein, Liberalitas in rem publicam. Private Aufwendungen zugunsten von Gemeinden im römischen Afrika bis 284 n. Chr. Antiquitas 40 (Bonn 1990) 232 f. ; J. Blänsdorf, Das römische Theaterwesen der Kaiserzeit im Spiegel der Inschriften, in: J. Fugmann u.a. (Hrsg.), Theater, Theaterpraxis, Theaterkritik im kaiserzeitlichen Rom, Kolloquium anläßlich des 70. Geburtstages von Prof. Dr. Peter Lebrecht Schmidt 24./25. Juli 2003 Universität Konstanz (München/Leipzig 2004) 123; Öffnet externen Link in neuem FensterCl. Briand-Ponsart, in: M. Cebeillac-Gervasoni - L. Lamoine (Hrsg.), Les élites et leurs facettes, colloque tenu à Clermond-Ferrand du 24 au 26 novembre 2000 (Rom 2003) 250.

Ludus (?), CIL VIII 26637b:

[lud]i scae[nici]

Ludi, CIL VIII 10620 = CIL VIII 15521 = CIL VIII 15246a-b = CIL VIII 26559; ILTun 1416; Dougga 62:

[Pro sal]ute [[[Imp(eratoris) Caes(aris) P(ubli) Licini Gallieni]] P(ii) F(elicis) Au]g(usti) Germanici pont(ificis) max(imi) trib(unicia) pot(estate) XIII i[mp(eratoris)XI]I co(n)s(ulis) VI p(atris) p(atriae) pr[o]co(n)s(ulis) et [[Corneliae Salo[ninae]] Aug(ustae ---] cur(ator) rei publ(icae) porticum f[--- I]mp(eratore) Aug(usto) col(oniam) deducent(e) ex forma in huius modi sollemni [--- H]S L mil(ia) n(ummum) quae et sportulae nomine Thuggam ex indulgentia [[---]] sanctissimi I[mper]ato[r]is ac liberalita[te ---] obtuli[t ---]
[---]s Pap(iria) Felix Iulianus e[q(ues)] R(omanus) fl(amen) p(erpetuus) du[u]mvirali[ci]us ex summa fla[monii perpetui ---]dit inlatis er[---] sportulas et epulum decurionibu[s --- inla]ta rei publ(icae) praesentibus HS L milib(us) n(ummum) et die dedicationis [--- lud]os scaenicos [edidit et ---] unive[rso populo

 

Lit.: Louis Maurin - Samir Aounallah, Dougga: le portique de Gallien et la fondation de la colonie (261/265), MEFRA 129/2, 2017, (Öffnet externen Link in neuem FensterOpen Edition Journals)

Ludi, CIL VIII 26485 = CIL VIII 26595a = CIL VIII 26631 = CIL VIII 26635; ILAfr 517:

Pagus et [civitas Aureli]a Thugga ob meritu[m s]ua pecunia fec[erunt d(ecreto) d(ecurionum)]
quod M(arcus) Pa[cuvius Felix Victo]rianus Pacu-
vi Satur[i et Nahaniae Vict]oriae fil(ius) codi-
cillis sui[s templum Me]rcuri HS L m(ilibus) fie-
[ri iussit --- ipsi ampl]ius ob honorem
[flam(onii) perp(etui) HS LXX m(ilia) pol]liciti sunt ex quib(us)
[templum Mercuri et c]ellas duas cum sta-
[tuis et porticum et absides]
[fecerunt item porticum et --- macelli]
[pago patriae extruxerunt et excolerunt]
item [civitati] Thugg(ae) HS XXV [mil(ia) Q(uintus) Pacuvius]
[Saturus fl(amen) perp(etuus) da]t[urum pollicitus est]
[ex quorum reditu quotannis dec(urionibus) sportulae]
p[raestarentur et ob diem muneris ludos scae]-
[nicos et sportulas dec(urionibus) utriusque ordinis]-
[et universo populo dedit ---]
[------]
[------]
Sex(to) Egnatio Pri[mo

Ludi, CIL VIII 26569 = ILTun 1418 = ILTun 1419; Dougga 22:

Pro salute [ddd(ominorum)] nnn(ostrorum) Gratiani Valentiniani et T[h]eodosii A[uggg(ustorum) ---]be incuriaque deform[---]mem quae vicinitates ino[--- in]stantem sed l[---]ris speciem cultumqu[e ---]
Napotius Felix Antonianus quo et civibus [s]uis debita[m ---] omissam meliore cultu [---] auctam adque ornatam f[---] prospectu ob honorem duov[iratus --- lud]os scaenicos edent(ur) Napoti C

Lit.: R. Lafer, Spectacula in der Provinz Africa proconsularis/Numidien im Spiegel der lateinischen Epigraphik, in: E. Christof - G. Koiner - M. Lehner - E. Pochmarski (Hrsg.), ΠΟΤΝΙΑ ΘΗΡΩΝ - Festschrift für Gerda Schwarz zum 65. Geburtstag, Veröffentlichungen des Instituts für Klassische Archäologie der Karl-Franzens-Universität Graz (Wien 2007) 203;  R. Lafer, What Can the Inscriptions Tell Us about Spectacles? The Example of the Provinces of Africa Proconsularis and Numidia, in: T. Wilmott (Hrsg.), Roman amphiteatres and spectacula: a 21st-century perspective. Papers from an international conference held at Chester, 16th-18th February, 2007, British Archaeological Reports, Internat. Ser., 1946 (Oxford 2009) 179.

Ludi, CIL VIII 26608:

ob li]beralitatem
[quod theatrum cum basi]licis et xystis
[--- a sol]o extructum
[--- ludos sc]aenicos et
[epulum --- p]romiscue dederit